چهارشنبه چهاردهم فروردین ۱۳۹۲

فروشگاه آنلاین پرسشنامه های روانشناسی همراه با تفسیر و نمره گذاری

آزمون های هوش و حافظه

-          آزمون هوشی سانتوچی

-          آزمون هوشی پیاژه

-          آزمون هوشی گودیناف

-          آزمون هوشی موزائیک ژیل

-          آزمون هوشی دمینوها

-          تست های هوشی کتل

-          تست های هوشی ریون

-          راهنمای آزمون مکعب های کهس

-          آزمون مازهای پورتئوس

-          آزمون بنتون

-          آزمون آندره ری

-          آزمون حافظه وکسلر

-          آزمون حافظه کلامی و عددی

-          راهنمای آزمون حافظه بصری کیم کارد

 

سایر آزمونها

-          پرسشنامه دینداری گلاک و استارک

-          پرسشنامه اعتقاد به خرافات

-          پرسشنامه روانشناسی رانندگی

-          پرسشنامه شجاعت

-          پرسشنامه علاقه به مادیات

-          پرسشنامه قدرت تخیل

-          آزمون بررسی ارزشها

-          آزمون قضاوت اخلاقی(MJT)

-          مقیاس خودسنجی التزام عملی به اعتقادات اسلامی

-          آزمون غربالگري و وابستگي به الکل - سيگار و مواد . (ويرايش سوم ASSIST)

-          بررسي پيمايشي سوء مصرف مواد- پرسشنامه مدل دانش آموزي

-          مقياس نگرش نسبت به مواد مخدر

-          مقياس آگاهي نسبت به مواد مخدر

-          آزمون شناختي باور هاي اساسي در مواد مخدر

-          پرسشنامه بررسي نگرش مردم در مواد مخدر و سيگار

-          فرم تعديل شده شاخص شدت اعتياد(AST)

-          مقياس کفايت خود در اجتناب از مواد ( (DASES

-          پرسشنامه نگرش نسبت به اعتياد 

-          آزمون سرندسازی الکلیسم میشیگان

-          آمادگی برای تغییر

-          انتظارات مراجع از درمان

-          خود کارآمدی مربوط به سوء مصرف مواد

-          سنجش تغییر دانشگاه رودایسلند

-          سوء مصرف مواد و الکل

-          پرسشنامه شخصی مصرف مواد  SOCRATES8D

-          پرسشنامه شخصی مصرف الکل SOCRATES8A

-          فرم خلاصه ای از سابقه عود

-          مقياس سنجش باورها ، احساسات ، تجربيات و رفتار شخصي

-          پرسشنامه ارزيابي متغيير هاي مذهبي

-          مقياس سنجش کيفيت زندگي - معنويت ، مذهب واعتقادات 

-          شخصي( WHOQOL - SRPB )

-          مقياس سنجش تعلقات و اعتقادات معنوي ( SIBS )

-          مقیاس ارزشهای آلپورت ورنون و لیندزی

-          مقياس جهت گيري مذهبي ( ROS )

-          پرسشنامه خود فراوري ( Self - Transcendence )

-          پرسشنامه تطابق اجتماعي کودکان و نوجوانان ( SAICA )

-          فهرست وارسي عملکرد خودکار

-          مقياس ناتواني اجتماعي و تحصيلي

-          نيم رخ تأثير بيماري در نوجوانان

-          پرسشنامه حمايت اجتماعي

-          پرسشنامه حمايت اجتماعي دوک

-          مقياس استرس و حمايت اجتماعي دوک

-          مقياس سنجش عملکرد تحصيلي

-          پرسشنامه چند پايه اي براي معلمان

-          اختلالات روان پريشي

-          نشانگان منفی و مثبت PANAS

-          مقياس خلاصه شده سنجش روانپزشکي( BPRS )

-          مقياس ارزيابي علائم منفي ( SANS )

-          مقياس ارزيابي علائم مثبت ( SAPS )

-          پرسشنامه اضطراب حالت - صفت کودکان (حالت)

-          پرسشنامه اضطراب حالت - صفت کودکان (صفت)

-          مقیاس تجدیدنظر شده اضطراب آشکار کودکان (RCMAS)

-          مقياس سنجش اضطراب هميلتون

-          مقیاس اضطراب بک ( BAI )

-          مقياس اضطراب و افسردگي بيماران بستري در بيمارستان ( HADS )

-          يادداشت روزانه حمله آسيمه گي

-          مقياس خود سنجي افسردگي ( SDS )

-          پرسشنامه افسردگی در کودکان مارياکواکس (CDI)

-          پرسشنامه افسردگي بک ( BDI )

-          مقیاس سنجش افسردگی هامیلتون (HRSD)

-          مقياس تعديل شده سنجش شيدايي ( MMRS )

-          مقياس سنجش شيدايي بچ - رافائلسن ( BRMRS )

-          مقياس سنجش نااميدي در کودکان

-          مقیاسی برای سنجش بخشودگی بین فردی

-          آزمون شخصيتي آيزنگ نوجوانان ( نرم ايران )

-          آزمون عزت نفس کوپر اسميت

-          پرسشنامه احترام به نفس کودکان (نرم ایران )

-          آزمون تاييد جويي کودکان ( CAST )

-          آزمون خود پنداري بک

-          پرسشنامه خودپنداري کودکان

-          مصاحبه ادراک خود

-          مقیاس ترس از موفقیت گود

-          مقیاس احساس ناراحتی از موفقیت (مقیاس پدیده غلط انداز )

-          عزت نفس (فرم تجدید نظر شده پرسشنامه کوپر اسمیت )

-          منبع کنترل درونی ، شانس و افراد مسلط

-          پرسشنامه رفتار منطقی  شرکی و وایتمن

-          مقیاس هیجان خواهی ماروین زاکرمن

-          مقیاس اضطراب وجودی گود

-          آزمون ادراک تعامل اجتماعی گلاس

-          مقیاس تأیید خویشتن راتوس

-          پرسشنامه وابستگی به دیگران

-          مقیاس روحیه رقابت – همکاری

-          مقیاس ارزیابی توانایی جر و بحث بیهوده

-          مقیاس عشق مثلثی اشترنبرگ

-          مقیاس اندازه گیری نگرشهای صمیمانه

-          پرسشنامه سنجش قدرت رهبری

-          مقیاس کنار آمدن  با خود میشل گوکلن

-          مقیاس مردانگی زنانگی میشل گوکلن

-          درون گرایی - برون گرایی میشل گوکلن

-          مقیاس اندازه گیری نوع اختلالهای رفتاری میشل گوکلن

-          مقیاس عشق، آیا لیلی و مجنون واقعی شما هستید؟

-          مقیاس کلی سنجش شدت تیک ییل

-          پرسشنامه شخصیتی برون رویتر

-          مقياس عزت نفس جنيس فيلد (1900)

-          پرسشنامه رغبت میشل گوکلن

-          مقیاس فاصله اجتماعی  بوگاردوس

-          سنجش نگرش با روش ترستون 

-          سنجش نگرش با روش لیکرت

-          مقیاس عزت نفس روزنبرگ

-          مقیاس هولمز و راهه برای ارزیابی دگرگونیهای زندگی (مقیاس استرس )

-          مقیاس استرس کودرون

-          مقیاس اشتیاق برای برقراری ارتباط

-          مقیاس پذیرش اجتماعی

-          آزمون منبع کنترل نوویکی  و استریک لند

-          ASSQپرسشنامه غربالگری اختلالات نافذ رشد

-          پرسشنامه شخصیت آیزنک

-          مقیاس پرخاشگری آیزنک و گلین ویلسون

-          مقیاس امید زندگی

-          اعتیاد به اینترنت

-          پرسشنامه مرضی نشانگان پیش از قاعدگی ( PMS )

-          مقیاس خودشکوفایی

-          آزمون خواب

-          مقیاس افسردگی سالمندان ( GDS )

-          فهرست وارسي مصاحبه باليني روانپزشکي براساس ملاک هاي تشخيصي DSM-IV

-      فهرست وارسي نقص عملکرد رواني - اجتماعي در کودکان12-6 ساله (فرم گزارش والدين)

-          اختلالات وسواس فکري- عملي ( OCD )

-          پرسشنامه وسواس فکری- عملی مادزلی ( MOCI )

-          مقياس وسواس فکري - عملي ييل براون ( Y-BOCS )

-          مقياس تأثير اختلال وسواس فکري - عملي

-          مقياس تيک حرکتي - صوتي هاپکينز

-          مقياس ارزيابي تيک حرکتي ، وسواس فکري - عملي و تيک صوتي ( MOVES )

-          مقياس شدت کلي تيک ييل

-          مقياس عمل تکانشي ( 1- بيماران بستري2- بيماران سرپايي )

-          مقياس پرخاشگري آشکار ( OAS )

-          پرسشنامه بدرفتاري ‎فيدل «The Psychological Maltreatment Inventory‎»

-          آزمون سلامت روانی ( فرم 52 سوالی )

-          مقیاس احساس غربت ( فرم 36 سوالی )

-          آزمون شادي و نشاط ( فرم 37 سوالی )

-          آزمونی برای سنجش اعتقادات دینی ( فرم 26 سوالی )

-          آزمون امنیت روانی دانشجویی ( فرم دانشجویی 62 سوالی )

-      آزمون امنیت روانی دانش آموزی( فرم دانش آموز دبیرستانی و پیش دانشگاهی 71 سوالی )

-          آزمون صداقت و راستگویی ( فرم 16 سوالی )

-          آزمونی برای سنجش دعاها ( فرم 13 سوالی )

-          آزمون ترس از موفقیت ( فرم 28 سوالی )

-          آزمون اعتیاد به اینترنت ( فرم 20 سوالی )

-          آزمون خود نظارتی ( فرم 23 سوالی )

-          پرسشنامه آزمون سرسختی ( فرم 20 سوالی )

-          آزمون سبک هویت ( فرم 20 سوالی )

-          پرسشنامه بحران هویت

-          آزمون رشد اجتماعی وایلند

-          پرسشنامه سنجش خلاقیت عابدی

-          تست اضطراب کتل

-          پرسشنامه احوال شخصی وود ورث

-          پرسشنامه شخصيتي پنج عامليNEO

-          پرسشنامه شخصيتي آيسنگ فرم بزرگسالان

-          پرسشنامه شخصيتي آيسنگ فرم کودکان و نوجوانان

-          پرسشنامه خود سنجی اضطراب زانک SAS

-          پرسشنامه پرخاشگری AGQ

-          پرسشنامه پرسشنامه مشکلات رفتاری کودکان پیش دبستانی

-          پرسشنامه شخصیتی روان نژندی KNPI

-          پرسشنامه افسردگی بک 21 سوالی

-          پرسشنامه افسردگی بک 13 ماده ای

-          پرسشنامه افسردگی کودکان و نوجوانان

-          پرسشنامه سنجش الگوهای سخت انضباطیPHDS

-          پرسشنامه کیفیت زندگی

-          پرسشنامه مهارتهای زندگی

-          پرسشنامه عملکرد خانواده

-          پرسشنامه تعارضات زناشويي MCQ

-          پرسشنامه سازگاری دانش آموزان دبیرستانی

-          آزمون تفکرات غیرمنطقی جونز

-          پرسشنامه شیوه های فرزند پروری

-          شاخص رضایت زناشویی IMS

-          پرسشنامه مقیاس انسجام خانواده

-          پرسشنامه مقیاس خود گسستگی

-          پرسشنامه انعطاف پذیری خانواده

-          ابرازوجود نوجوانانASA

-          مقیاس تکمیل جمله ماینر MSCS

-          پرسشنامه روشهای کنار آمدن لازاروس

-          پرسشنامه فرسودگی شغلی ساعتچی  و هومن

-          پرسشنامه رهبری چند عاملی MLQ

-          پرسشنامه رفتار نو آورانه

-          پرسشنامه جو سازمانی نوآورانه

-          پرسشنامه تعهد سازمانی آلن مایر

-          پرسشنامه فرسودگی شغلی مزلچ

-          پرسشنامه عملکرد شغلی

-          پرسشنامه خلاقیت شغلی

-          پرسشنامه سبک رهبری

-          پرسشنامه فشارزاهای شغلی

-          پرسشنامه روحیه معلمان

-          پرسشنامه توصیف جو سازمانی OCDQ

-          پرسشنامه سلامت سازمانی در مدارس

-          پرسشنامه نوآوری سازمانی

-          پرسشنامه تعهد سازمانی OCQ

-          پرسشنامه نگرش نسبت به تغییر سارمانی

-          پرسشنامه عزت نفس _لويس ژاندا

-          پرسشنامه چهار سیستمی اضطراب

-          پرسشنامه افکار خودکار

-          مقیاس رفتار شخصی

-          پرسشنامه ارزيابی باورهای شخصی

-          پرسشنامه تکانشوری بارات

-          پرسشنامه روابط چند بعدی بدن

-          مقیاس نگرانی

-          مقیاس رفتار دوستانه

-          مقیاس خود آشکار سازی

-          مقیاس ترس از صمیمیت

-          مقیاس شیوه زندگی

-          مقیاس خشم چند بعدی

-          مقیاس اعتماد بین شخصی

-          مقیاس رابطه رمانتیک

-          مقیاس تجدید نظر شده احساس گناه موشر

-          مقیاس تنظیم خلق منفی

-          مقیاس خود اثربخشی

-          مقیاس سخت کوشی

-          مقیاس شکو فایی 

-          مقیاس همدلی عاطفی

-          مقیاس حس فنانا پذیری

-          مقیاس نوعدوستی

-          مقياس تجربه هاي اوج

-          پرسشنامه مقیاس استعداد اعتیاد APS

-          مقیاس تجدی نظرشده می بارگی مک اندرو MAC-R

-          پرسشنامه مقیاس پذیرش اعتیادAAS

-          مقیاس توجهی کودک

-          درجه بندی عملکرد تحصیلی

-          اندازه گیری هیجان خواهی ( تحمل افراد ملال آور کسل کننده  را ندارم )

-          اندازه گیری میزان اعتماد به نفس

-          مقیاس جذابیت اجتماعی

-          مقیاس انتظار از موفقیت

-          مقیاس سنجش افسردگی هامیلتون HRSD  دارای 17 و 21 سوال

-          مقیاس افسردگی و اضطراب  بیمارستانی ( HADS)

-          آیا تیپ Aهستید یا تیپ B

-          پرسشنامه انگيزه پيشرفت هرمنس AMT

-          مقیاس خود پذیری ( آیا شما یکی از افراد محبوب هستید )

-          آزمون جرات راتوس

-          آیا افکارتان شما را غمگین می کند 

-          پرسشنامه عقاید نا معقول

-          پرسشنامه آگاهی از ایدز

-          مقیاس هیجان خواهی زاکرمن مدل کوتاه شده

-          پرسشنامه سنجش افکار خودکشی بک

-          پرسشنامه شخصیتی 16 عاملی کتل 16PF

-          مقیاس نظر سنجی ترس

-          نسخه  ( کودک  )  غربال اختلالات هیجانی 

-          نسخه  ( والد )  غربال اختلالات هیجانی 

-          مقیاس نا امیدی کودکان

-          پرسش نامه سبک اسنادی سلیگمن ASQ

-          تیک حرکتی صوتی هاپکینز

-          رفتار خوردن کودکان

-          پرسشنامه چندوجهی شخصیتی مینه سوتا MMPI-71

-          ابزار سنجش خانواده FAD

-          پرسشنامه سبک های زندگی

-          آزمون پنج مقیاسی عزت پپ و همکاران (1989)برای کودکان

-          آزمون جملات ناتمام راتر

-          آزمون جملات ناتمام ساکس

-          پرسشنامه شخصيتي آيسنگ بزرگسالان

-          پرسشنامه شخصيتي آيسنگ کودکان و نوجوانان

-          پرسشنامه استرس ادراک شده (PSS-14)

-           پرسشنامه ارتباط با مدرسه SCQ

-          پرسشنامه خودكارآمدي عمومي شرر

-          پرسشنامه شخصيتي پنج عاملي فرم کوتاه NEO

-          پرسشنامه شخصیتی پنج عاملی NEOPI-R – فرم بلند

-          پرسشنامه کیفیت خواب (PSQI)

-          پرسشنامه کیفیت زندگی (36-SF)

-          پرسشنامه وابستگی به دیگران

-          کنترل خشم

-          پرسشنامۀ احساسات مثبت نسبت به همسر

-          حمايت اجتماعي- مقياس دوستان 

-          حمايت اجتماعي- مقياس خانواده 

-          پرسشنامه سازگاري بل   Bell Adjustment Questionnaire

-          سنخ نمای مایرز- بریگز MBTI

-          شاخص بی ثباتی ازدواج  ( سنجش «مستعد طلاق بودن - جاذبه ها و موانع طلاق )

-          فهرست اختلال استرس پس از ضربه (PCL)

-          مقياس افسردگي، اضطراب و استرس(DASS)42

-          The Depression Anxiety Stress Scale-(DASS)42

-          مقیاس رابطۀ ولی- فرزندی

-          مقیاس رویداد های رابطۀ نامزدی

-          فهرست بازبینی برای مقابله با احساس دوگانه و لغزشهای مصرف مواد

-          پرسشنامه عقاید هوس انگیز مصرف مواد

-          مقیاس پیش بینی بازگشت مصرف مواد

-          عقاید مرتبط با مصرف مواد

-           مقیاس احساس تنهایی آشر و همکاران

-           مقیاس تاب آوری كونور و ديويدسون

-          پرسشنامه سبک های دفاعی  Defense Styles Questionnaire (DSQ)

-          پرسشنامه شخصیتی گری - ویلسون 

-          پرسشنامه فراشناخت ها (MCQ-30) آدریان ولز و سامانتا کارترایت- هاتن

-          پرسشنامه شخصيتي آيسنگ فرم بزرگسالان

-          پرسشنامه شخصيتي آيسنگ فرم کودکان و نوجوانان

-          پرسشنامه احساس غربت در دانشجویان ( دارای 39 سوال )

-          مقیاس باورهای مربوط به افسردگی

-           مقیاس ارزیابی انطباق پذیری و همبستگی خانواده

-           مقیاس خانوادۀ اصلی

-           مقیاس سازگاری زن و شوهر

-           مقیاس های نگرش فرزند نسبت به پدرو مادر

-           مقیاسهای تاکتیکهای تعارض

-           پرسشنامه آگاهی از بیماری اسکیزوفرنیا

-           پرسشنامه اندازه گیری تحمل دشواریهای مراقبتی

-           پرسشنامه نگرش خانواده به بیماری اسکیزوفرنیا

-           مقیاس خرسندی زناشویی

-           پرسشنامه تعارضات زناشویی تجدید نظر شده

-           آزمون سازگاری زناشویی لاک_والاس

-           پرسشنامه تمایز یافتگی خود

-          مقياس رويداد هاي رابطه نامزديRES

-           مقیاس همدم طلبی – دوری گزینی

-          شاخص تمایل جنسی هالبرت HISD

-          شاخص احقاق جنسی هالبرت HISA

-           پرسشنامه سنجش عملکرد ازدواج

-           پرسشنامه اولویت بخشی ملاک های همسر گزینی

-           شاخص روابط برادری و خواهری -برادر

-           ابزار پیوند والدینی _فرم مادر_فرم پدر

-          پرسشنامه فرایند جدا شدن- فردیت یافتن 

-          آزمون عاطفه خود آگاه

-          پرسشنامه وقایع و تغییرات زندگی خانوادگی جوانان 

-           مقیاس سنجش صمیمیت

-           پرسشنامه سنجش 4 جنبه از پرخاشگری

-           پرسشنامه سنجش سه بعد قاطعیت

-           پرسشنامه رضایت مراجع

-           ASSQپرسشنامه غربالگری اختلالات نافذ رشد

-            آزمون سلامت روانی برای دانشجویان جدید الورود

-           مقياس رابطه ولي- فرزندي

-           مقیاس نو دوستی

-          آزمون مواجهه وسواس - اجباری

-           از کار افتادگی شیهانSHEEHAN DISABILITY SCALE

-           آزمون کوتاه شناختی ( AMTS )

-          پرسشنامه مخبر - محورافت شناختی در سالمندان ( IQCODE )

-           معاینه مختصر وضعیت روانی ( MMSE )

-          شاخص رضایت از زندگی سالمندان

-           پرسشنامه جو ورزشی

-           پرسشنامه خود نظم دهی ورزشی

-           پرسشنامه انگیزه های ورزشی ( EMI-2 )

-           مقیاس نگرش نسبت به مربی برای ورزش ها  ( LSS )

-           مقیاس چند بعدی جهت گیری ورزشکار ( MSOS-25 )

-           مقیاس انگیزه ورزش ( SMS-28 )

-            پرسشنامه اضطراب ورزشی

-           آزمون تصور از خود بک ( BSCT )

-           پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ( MCMI-II )

-            پرسشنامه چند محوری بالینی میلون ( MCMI-III )

-           پرسشنامه هراس اجتماعی ( SPIN )

-           مقیاس نشانگان وابستگی به نیکوتین

-            پرسشنامه غربالگری مصرف مواد ( DAST-20 )

-             پرسشنامه غربالگری مصرف مواد ( DAST-10 )

-           مقیاس مراحل آمادگی برای تغییر و اشتیاق برای درمان اعتیاد

-           پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی ( فرم مردان )

-            پرسشنامه رضایت جنسی زناشویی ( فرم زنان )

-           مقیاس رابطه جنسی ( SRS )

-           پرسشنامه رضایت جنسی

-           مقیاس چند بعدی رضایت از زندگی دانش آموزان ( SMI )

-           مقیاس اضطراب ریاضی ( MARS-R )

-           پرسشنامه فراشناختی حالتی دانش آموزان ( SMI )

-           پرسشنامه تفکر انتقادی ( CTDI )

-           آزمون مهارتهای تفکر انتقادی کالیفرنیا ( CCTST )

-           مقیاس حمایت اجتماعی ادراک شده چند بعدی
نوشته شده توسط در 22:41 |  لینک ثابت   •